Pravidelné akce

 

                                                                                                                     

 • Logopedický průzkum- depistáž
 • Prima Visus- včasné odhalení očních vad
 • Den životního prostředí a Den 1. pomoci / park Kocianka /
 • Kašpárek- maňásek- náš kamarád
 • Drakiáda
 • Divadelní představení, maňáskové scénky
 • Hudební představení
 • Fotografování
 • Vystoupení kouzelníka
 • Podzimní hrátky s listím, sběr kaštanů pro zvířátka do lesa, vyrábění
 • Oslava Halloween v kostýmech- opékání “ hadích ocásků“
 • Dlabání dýní- svíticí strašidélko
 • Lampiónový průvod pro děti i veřejnost
 • Mikulášská besídka
 • Rozsvěcování ván. stromku v Knapovci
 • Betlém v kostele
 • Adventní pásmo v kostele
 • Vánoční výstava v ÚO, Jarmark
 • Vánoční výroba svícnů s DDM z ČT
 • Vánoční dílničky s rodiči, workshop
 • Pečení cukroví, vánoční punč
 • Zdobení stromečku
 • Nocování ve školce- čekání na Ježíška
 • Vánoční nadílka – besídka pro rodiče a příbuzné
 • Vycházka ke krmelci- pomáháme zvířátkům
 • Karneval- soutěže v maskách
 • Návštěva knihovny
 • Exkurze do Muzea v ÚO
 • Čarodějnický rej- opékání vuřtíků
 • Plavecký výcvik v Č.T
 • Velikonoční dílničky pro děti a rodiče
 • Velikonoční výstava v ÚO, Jarmark ve školce
 • Filmové představení v Roškotově divadle- ÚO
 • Den Země v UO
 • Exkurze do 1. třídy s aktovkami
 • Besídka ke Dni matek pro maminky, babičky, tetičky,…
 • Zápis do MŠ – Den otevřených dveří
 • Hra Na stopovanou s hledáním pokladu, piknik v přírodě
 • Oslava ke Dni dětí- sportovní den v Knapovci
 • Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
 • Den otců – odpoledne s pokusy
 • Výlet s rodiči do Zoo
 • Sportovní hry mateřských škol v UO / Město v pohybu /
 • Barevný týden- barevně se oblékáme
 • Rozloučení s předškoláky – pasování, šerpování- “ táborák“ na ŠZ s rodiči

a další akce, které nám školní rok přinese, postupně doplňujeme.