Kritéria k přijímání dětí

aktualizace k 1.4.2024

Přednostní přijetí mají děti s povinným předšk. vzděláváním nebo děti s OŠD v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Přijímání dětí dle bodů:

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti: / Knapovec, D.+H. Houžovec, ÚO- ul. Sluneční stráň /

  • 5 let…………………… 9 bodů
  • 4 roky………………… 8 bodů
  • 3 roky………………… 7 bodů

Děti s trv. bydlištěm mimo spád.oblast / Ústí nad Orlicí /

  • 5 let …………………… 6 bodů
  • 4 roky ………………… 5 bodů
  • 3 roky ………………… 4 body

Sourozenec v Mš………….. 1 bod

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti: / Knapovec, D.+H. Houžovec, ÚO- ul. Sluneční stráň /

  • 2 roky………………….. 3 body

Děti s trv. bydlištěm mimo spád. oblast / Ústí nad Orlicí /

  • 2 roky…………………… 2 body

Ostatní zájemci o předškol. vzdělávání  v naší školce

  •  3- 5 let…………………..1 bod
  •  2 roky……………………0 bodů

 

Pokud dojde ke shodě bodů dětí, rozhoduje věk dítěte, přednost má starší.

 

Aktualizaci provedla:  Sylva Fišerová– ředitelka školy