Školné / úplata za vzdělávání / a stravné

Školné – úplata za vzdělávání je měsíčně 600,- Kč. 

Děti s povinnou školní docházkou se vzdělávají bezúplatně.

Stravné činí 43,-Kč na den- děti 2-6 leté

                       48,- Kč na den- děti s OŠD- 7 leté

Stravné i školné se platí převodem na účet: 131-937690207/0100. 

VS / číslo dítěte / bude zasílat p. ředitelka v týdnu od 14. do 20. srpna 2023

Trvalý příkaz ke dni 25

 

Platnost od 1.9.2023                                             S. Fišerová- ředitelka školy