Školné / úplata za vzdělávání / a stravné

Školné – úplata za vzdělávání je měsíčně 500,- Kč. 

Děti s povinnou školní docházkou se vzdělávají bezúplatně.

Stravné činí 43,-Kč na den- děti 2-6 leté

                       48,- Kč na den- děti s OŠD- 7 leté

Stravné i školné se vybírá v hotovosti u vedoucí stravování vždy do 15. dne v měsíci.

/ Datum je zveřejňován na nástěnce v šatně. /

Platnost od 1.1.2023                                             S. Fišerová- ředitelka školy