Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 je zapojena do projektu: „Šablony I JAK – MŠ Pastelka, Knapovec„, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000090 v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Plánované období realizace projektu: 1.9.2022 – 31.8.2024

Projekt je realizován v rámci šablon:

  • 1.I/1 Školní asistent MŠ

  • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem a plánovaným výsledkem projektu je personální pomoc a vzdělávání pedagogů.

Fond Sidus / vracíme úsměv dětem /

  • zapojení do veřejné sbírky