Stravování dětí

Dětem je podávána strava odpovídající jejich věku s dostatkem ovoce, zeleniny, cereálií, luštěnin, tekutin a ostatních surovin důležitých pro zdravý vývoj. Do jídla děti nenutíme, snažíme se, aby aspoň ochutnali. Dbáme na vyváženou nápaditou skladbu jídelníčku, kterou kontrolujeme spotřebním košem. Děti mají volný přístup k tekutinám. Podporujeme u dětí samostatnost při obsluze – aby si sami odhadli množství jídla .

Dodržujeme časové odstupy mezi jednotlivými jídly. Na schůzkách s rodiči pořádáme ochutnávku salátů a pomazánek.