Odhlašování dětí

všední dny: do 16.15 hodin

víkend: do 6.15 hodin v pondělí

telefonní čísla: 464 646 438 – třída

606 785 040 + WhatsApp + SMS

e-mail: skolkaknapovec8@gmail.com