Přijímací řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/24 proběhl ve čtvrtek 4. května od 12,00 do 16,00 hodin

Zvláštní zápis / přijímací řízení /pro děti z Ukrajiny na šk. rok 2023/24 proběhl ve středu 14. června od 14,00 do 16,00 v Mš Na Výsluní v Ústí nad Orlicí.


§  Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. 


přihláška- žádost ke stažení Zadost_o_prijeti_do_MS-odt

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1 (1)

 

K přihlášce / žádosti / je nutné doložit tyto dokumenty:

  • doložení řádného očkování dítěte / potvrzení dětského lékaře na žádosti  /- tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předšk. vzdělávání
  • občanský průkaz zákon. zástupce dítěte / potvrzení o Povolení k pobytu u ciz. st. příslušníků /
  • doklad totožnosti dítěte / rodný list dítěte /, doložení místa pobytu pro určení spádovosti / občanský průkaz dítěte apod. /

Jiné možnosti předání dokumentace:

  • datová schránka školy- v72k3ap
  • email s uznávaným el. podpisem / nelze poslat obyčejný email /
  • pošta- doporuč. dopis- záleží na datumu podání                                                                 

 

  • Místo trvalého bydliště dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 8. 2023.

Dítě, které bylo vyšetřeno ve šk. poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 Sb školského zákona. 

/ Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzděláváním dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předšk. vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem šk. roku, tedy do 31. května 2022./

Mateřská škola Pastelka,

Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

——————————————————————————————————————————————————————————

Výsledky výběrového řízení: pro šk. rok 2023/24

 

Uchazeč

 

Výsledek řízení

1/23

přijat

 2/23

přijat

 4/23

přijat

 5/23

přijat

 6/23

přijat

 8/23

přijat

10/23

přijat

11/23

přijat

12/23

přijat

13/23

přijat

 

Ředitelka školy: S. Fišerová                                                    Datum zveřejnění: 18.5.2023