Aktivity – kroužky

Kroužky- činnosti v rámci Mš

 

Předškoláček– úterý- Veronika Mazalová DiS

Kuchtíci– jednou měsíčně

Ekol. projekty- hry– jednou měsíčně, příležitostně

Logopedická depistáž– na podzim- Mgr. Šárka Pilská / 10.11.2023 /

Předplavecký výcvik– březen- květen 2024

 

Kroužky- zájm. vzdělávání- ve spolupráci s  DDM Kamarád Č. Třebová

 

Flétnička: určeno dětem od 4 do 6 let. V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání.  Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických schopností dětí předškolního věku.

Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení s flétničkou směřující k ovládnutí nástroje.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 800 Kč na školní rok. SS 184

Vedoucí ZK: Sylva Fišerová

Schůzky: úterý: 14.30-15.30

Tančílek: určeno dětem o 3 do 6 let. Baví Vaše děti tanec a pohyb? Zažijí spoustu zábavy a pohybových aktivit s novými kamarády, se kterými budou mít závěrečné vystoupení.

Pohybová a taneční výchova, spojení her, tanečků a dětských písniček. Součástí kroužku je cvičení podporující správné držení těla a základy gymnastiky. Děti jsou vedeny k základní pohybové koordinaci.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 800 Kč na školní rok. SS 185

Vedoucí ZK: Lucie Pokorná, Lucie Pokorná- ml.

Schůzky: pátek: 14.30-15.30

Jogínek: určeno dětem od 3 do 6 let. Děti se zábavnou formou za pomoci pohádek, říkanek a písniček naučí jednoduché jógové pozice, sestavy, protahovací a relaxační cviky. Osvojí si správné držení těla, správné dýchání, schopnost relaxace. Posílí svou fyzickou i mentální kondici.

1x týdně 60 minut, garance 24 hodin. Cena 800 Kč na školní rok. SS 186

Vedoucí ZK: Veronika Mazalová, DiS.

Schůzky: čtvrtek: 14.30-15.30

Angličtinka: určeno dětem od 3 do 6 let, děti se naučí zábavnou a tvořivou formou základy cizího jazyka. Snadno si najdou cestu k angličtině, protože si s ní budou hrát, budou se bavit. Výuka bude vedena formou hry, kreslením, zpíváním, vyprávěním příběhů v anglickém jazyce.

1x týdně 60 minut, garance 30 hodin. Cena 1000 Kč na školní rok. SS 187

Vedoucí ZK: Mgr. Eliška Havelková

Schůzky: středa: 15.00-16.00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • přihlášení od 1.8.2023 na: ddmkamarad.eu/contact