Historie a současnost školky

Mateřská škola v Knapovci vznikla rozsáhlou adaptací bývalého dětského útulku, i budovy školy, ve které byl dětský útulek umístěn. Provoz dětského útulku ve starém zařízení trval do konce školního roku 1976-1977.

V následujícím školním roce 1977- 1978 začala rozsáhlá úprava celého objektu na samostatné celky- mateřská a základní škola. Prostory pro základní školu v 1. patře se v současné době nevyužívají a jsou poskytnuty k pronájmu mateřskou školou.

Mateřská škola sídlí v přízemí budovy. Je jednotřídní, vesnická, rodinného typu s kapacitou 25 dětí. Sdružuje děti  z Knapovce, Dolního a horního Houžovce a z města Ústí nad Orlicí, ulice Sluneční stráň. 

K budově náleží rozlehlá zahrada, kterou využíváme celoročně. Umožňuje dětem pohybové vyžití s průlezkami, pískovištěm, pergolou, domečkem, kreslící tabulí a různými zákoutími. V zimě je zde i možnost sáńkování a bobování.

Okolí školy nás zve ke krásným procházkám, můžeme pozorovat zvířata, květiny, louky ,stromy a v údolí, kolem potoka i vodní říši.

Naše mateřská škola má jednu velkou třídu, rozdělenou na dvě části zatahovací stěnou. V jedné části jsou  stolečky pro děti , druhá část je určena pro hru, pohyb s lezeckou stěnou a minitělocvičnou a odpočinek dětí. Děti, které neodpočívají celou dobu si mohou hrát u stolečků aniž by rušili ostatní. Celá třída má několik hracích koutků, podle zájmu si děti mohou vybrat hru v koutku výtvarném, pohybovém-minitělocvična, rodinném-kuchyňka a pokojíček, hudebním,  hru se stavebnicemi anebo čtenářský koutek, kde jsou dětem volně přístupné knihy, leporela a časopisy.  Prostor pro hru si děti mohou volně vymezit zástěnami.  

Třída je také vybavena čističkou vzduchu, abychom co nejvíce omezili šíření virových onemocnění.

Sociální zařízení pro děti i personál je vyhovující, děti mají k dispozici 4 Wc, oddělené přepážkami a 4 umyvadla. Děti si po obědě čistí zuby, kartáčky a pasty si nosí z domu. Mateřská škola má vlastní kuchyň, která je po rekonstrukci a vyhovuje hygienickým požadavkům.

Pro děti je zajištěn pravidelní denní řád a organizace, kterou lze podle potřeby a nastalé situace pozměnit. Respektujeme potřeby dětí, do společných činností je nenutíme, ale snažíme, aby si děti mohly ze vzdělávací nabídky vybírat. Nabídka činností odpovídá věkovému složení dětí, které je u nás pro děti od 2 do 6 let a obsahuje všech pět oblastí vzdělávání dle RVP PV. Započaté činnosti si děti mohou dokončovat v průběhu celého týdne a odpoledních činností, podporujeme samostatné rozhodování.